News

Vellykka ombygging av Kvalnes

Bjørdal Seafarm water filtration

New contract in the aquaculture segment

New contract in the aquaculture segment

New contract in the fishery segment