Controller

Ørsta
Full-Time
Apply Now

Arbeidsoppgåver og ansvar er mellom anna:

Løpande regnskapsarbeid i henhald til gjeldande lover og reglar.

Ansvarleg for å vidareutvikle og effektivisere prosjektrapportering med gode metodar og rutinar, samt å sørge for utnytting av relevante IT-verktøy.

Vidare ansvarsområder;

 • Ansvarleg for månadleg periodeavslutning og avstemming av prosjektregnskap.
 • Bidra til å forbetre relevant rapportering til leiing, styre og eigarar.
 • Bidra til å utvikle budsjett, prognose og kostmodellar.
 • Likviditetsrapportering.
 • Delta i eller lede forbetringsprosjekt knytt til prosjektrapportering og økonomistyring.
 • Fagleg støtte til prosjektleiarar og sal.

Ønska kvalifikasjonar:

 • Høgare relevant utdanning og erfaring innan økonomisk styring.
 • Erfaring frå prosjektregnskap er ein fordel, men ikkje eit krav.
 • God erfaring med oppbygging, implementering og vedlikehald av ERP-system.
 • God generell datakunnskap. Solid kjennskap til Excel er ein fordel.
 • God munnleg og skriftleg kommunikasjonsevne på norsk og engelsk.
 • God forretningsforståing og analytiske ferdigheiter. 

Stillinga rapporterar til CFO

Spørsmål om stillinga kan rettast til CFO Hans-Børre Fiskaa, mobil. 95274 960.

Vennlegast send søknad med CV, attestar og vitnemål til

hans-borre.fiskaa@pebjordal.no innan 26.06.22.

Alle henvendingar behandlast konfidensielt.

Apply for this position