Ingeniør - Layout / Konseptutvikling

Ålesund eller Ørsta
Fulltid
Apply Now

Hovudoppgåver:

·   Modellering av prosesslinjer i samarbeid med selger.

·   Presentasjon av nye idear og konsept innan prosessering av sjømat.

Dette er ei interessant og utfordrande stilling der du vil vere med å utforme prosesslinjer / fabrikkar og konseptløysingar i lag med kunde og selgar.

Det er ønskelig at du har god forståing av foredlingsprosessar i tillegg til ei grunnleggande teknisk forståing for utstyr innan produksjon av sjømat. Du må også ha evne til å tenke kreativt og sjå etter dei gode løysingane.

I arbeidskvardagen må du kunne arbeide systematisk og evne å samarbeide i team.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Vi jobbar internasjonalt og ein må rekne med reiseverksemd.

Arbeidsverktøy: Solid Works

Arbeidsstad: Ålesund eller Ørsta.

For søknad med CV og eventuelle spørsmål om stillinga, kontakt; VP Marketing & Sales
Oddbjørn Følsvik   Mob. 95 79 37 07 / mail: oddbjorn.folsvik@pebjordal.no

Søknadsfrist: 15.08.2021

Apply for this position