Prosjektingeniør Akvakultur

Ørsta
Fulltid
Apply Now

Hovedoppgåver:

 

  • Inngå i team med ansvar for Bjørdal sine produkt innan akvakultur
  • Deltakelse i utvikling av nye- og forbedring av eksisterande produkt.
  • Samarbeide tett både med FOU avdeling og teknisk avdeling på PE Bjørdal
  • Supportere vår salgsavdeling med teknisk undelag for utsyr og tenester som blir tilbudt kunde.

 

Vi søkjer etter kandidatar som er utdanna ingeniør/siv.ingeniør innan relevant fagområde som akvakultur, maskin, marin eller lignande.

Det vil vere ein fordel med erfaring i bruk av 3-D cadverktøy og ERP system. (Bjørdal brukar Solid Works og Monitor som arbeidsverktøy).

Relevant erfaring frå akvakultur er ein fordel, men også kandidatar med annan bakgrunn blir oppmoda til å søke.

Søknadsfrist - åpen

For søknad med CV og spørsmål, kontakt

Arne Straume - Avdelingsleiar akvakultur

Telefon; 95248810

Epost; arne.straume@pebjordal.no

Apply for this position