Regnskapssjef

Ørsta / Ålesund
Full-Time
Apply Now

Arbeidsoppgåver og ansvar er mellom anna:

·      Løpande regnskapsarbeid i henhald til gjeldande lover og reglar.

·       Ansvarleg for å vidareutvikle og effektivisere regnskapsarbeid med gode metodar og rutinar, samt å sørge for utnytting av relevante IT-verktøy.

 • Ansvarleg for å planlegge og å gjennomføre årsoppgjer.
 • Bidra til å forbetre relevant rapportering til leiing, styre og eigarar.
 • Bidra til å utvikle budsjett, prognose og kostmodellar.
 • Ansvarleg for månadleg periodeavslutning og avstemming.
 • Likviditetsrapportering.
 • Delta i eller lede forbetringsprosjekt knytt til økonomistyring.
 • Fagleg støtte til alle ledd i organisasjonen.

Ønska kvalifikasjonar:

 • Høgare relevant utdanning og dokumentert kompetanse og erfaring innan regnskap og økonomiskstyring.
 • God erfaring med oppbygging, implementering og vedlikehald av økonomiske styringssystem.
 • God generell datakunnskap. Solid kjennskap til ERP system og excel er ein fordel.
 • God munnleg og skriftleg kommunikasjonsevne på norsk og engelsk.
 • God forretningsforståing og analytiske ferdigheiter.

Eigenskapar vi ser etter:

 • Sterkt engasjement og forståing av økonomisk styring og system.
 • Samarbeidsorientert og god på å etablere gode og effektive relasjonar på alle nivå.
 • Engasjert og interessert i å forstå samanhengar, utviklingsorientert, opptatt av å ta i bruk ny teknologi og eit sterkt ønske om å skape resultat
 •  
 • Stor arbeidskapasitet, strukturert og kvalitetsbevisst.
 • Tek initiativ og er med på å spreie arbeidsglede på arbeidsplassen.

Vi tilbyr:

 • Eit godt arbeidsmiljø og ein god arbeidsplass med gode framtidsutsikter.
 • Konkurransedyktige lønsvilkår og pensjons- og forsikringsordningar.
 • Fleksibel arbeidstid.

Stillingane rapporterar til CFO og arbeidsstad er Ørsta, men Ålesund kan også vere aktuelt for stillinga som Regnskapssjef.

Spørsmål om stillinga kan rettast til CFO Hans-Børre Fiskaa, mobil. 95274 960.

Vennlegast send søknad med CV, attestar og vitnemål til

hans-borre.fiskaa@pebjordal.no innan 26.06.22.

Alle henvendingar behandlast konfidensielt.

Apply for this position