In the press
January 13, 2022

Novela kapital invests in PE Bjørdal

Med styrket egenkapital står PE Bjørdal AS sterkere og vi kan fortsette veksten vi har hatt de siste årene. Avtalen gir Novela Kapital en eierandel på 36 % i PE Bjørdal AS.

– PE Bjørdal er en spennende og lokal bedrift i en viktig vekstnæring. Vi investerer her i et sterkt team og vi ser et stort potensial for løsningene de leverer innen fiskeri og havbruk, sier Christer Valderhaug, leder av forvaltning for Novela Kapital.

Novela Kapital ble opprettet i 2019 og forvaltes av det Ålesundsbaserte rådgivingsselskapet Converto. På investorsiden står blant annet Sparebanken Møre, Sparebank 1 SMN Invest AS, Camar AS, Gjensidige Nordmøre AS, Converto og en rekke av de lokale aksjonærene i Novela AS. PE Bjørdal er fondets første investering.

Fortsatt vekst

I PE Bjørdal har vi de siste årene gjennomgått en betydelig modernisering og investert millionbeløp både i teknologi, utstyr og ansatte. Nylig signerte vi en avtale med et større internasjonalt rederi innenfor krabbefiske av snø – og kongekrabbe. Alene har denne kontrakten en verdi som er større en selskapets omsetning for hele 2019.

– Vi har opplevd en betydelig vekst den siste tiden. Med Novela som ny investor i selskapet har vi fått på plass siste brikke i strategien vi la for selskapet i 2017. Novela Kapital og teamet i Converto tilfører oss en unik god sammensetning av industriell og finansiell kompetanse. Dette vil være med på å styrke vår posisjon i markedet og sammen gjøre oss rustet til ytterligere vekst, forklarer Jan Søvik, styreleder i PE Bjørdal AS.

Verdiskaping i havrommet

Som det eneste fondet i sitt slag, har Novela Kapital valgt å satse på mellomstore bedrifter på Nordvestlandet innen havromsrelaterte næringer.

– Havnæringen står for knappe 40 % av verdiskapningen i Møre og Romsdal, og regionen har et betydelig antall selskaper som er verdensledende innenfor sitt segment. Vi så et behov for et profesjonelt investeringsmiljø med aktiv forvaltning mot selskap på Nordvestlandet. Novela Kapital skal gjøre flere investeringer i selskaper knyttet til havrommet på Nordvestlandet, forteller Valderhaug

Share on LinkedIn

Continue reading

New contract in the fishery market

Vellykka ombygging av Kvalnes